Grijs

Grijs is een lijsje-meis
een regenruis
een lege rij
Grijs is een scherm zonder beeld
een leven alleen
een zee van tijd
Grijs is een loden jas
een bloemloze kas
een zuurstofarme dag
Grijs is een hersenbrij
een lange rij
een zee van pijn
Grijs is er niet bij zijn